Kehittämisympä­ristö tarjoaa dataa, infraa ja asiantuntija­palvelut

Tarjoamme kehittämisympäristön varhaisen vaiheen dataratkaisujen kehitystyöhön ja yhteiskehittämiseen yrityksille, tutkimus- ja koulutusorganisaatioille sekä terveys- ja hyvinvointipalvelutuottajille.

Vipuvoimaa eu:lta 2014-2020
Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Näin DataLab toimii

Oulu DataLabissa voit jalostaa dataa, jakaa, kehittää, simuloida ja testata dataratkaisuja sekä parantaa dataliiketoiminnan ja tiedolla johtamisen valmiuksia. Datayhteistyökumppanina datakyvykkyytesi kehittyy ja buustaat liiketoimintaasi.

Pilvipalvelu

Pilvipalvelut tarjoavat datayhteistyökumppaneille teknisen alustan dataratkaisujen yhteiskehittämiseen

Kehitysympäristön infrastruktuurina toimii joustava pilvipalvelu, jonka palvelin sijaitsee Oulussa. Haluamme tarjota kumppaneillemme turvallisen kehitysympäristön, jossa mahdollistuu aito yhteistyö neutraalilla maaperällä. Pilvipalvelu mahdollistaa datayhteistyökumppaneiden hallinnoiman (ei-kliinisen) datan tai simuloidun datan hyödyntämisen kehityksessä. Pilvipalvelun ominaisuuksia voidaan räätälöidä jokaiselle tarpeen mukaan. Päävastuu virtuaalikoneiden käytöstä ja oman palvelunsa toteuttamisessa ja kehittämisessä on aina datayhteistyökumppanilla. Pilvipalvelu ei sovellu vielä arkaluonteisen tai kliinisen terveystiedon käsittelyyn.

Juoksemassa oleva nainen katsoo älykellosta ilmoituksia

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalveluissa autamme datayhteistyökumppaneita yhteistyön käynnistämisessä ja dataratkaisuihin liittyvän osaamisen kehittämisessä

Käsittelemme asiantuntijapalveluissa saapuvat yhteistyöehdotukset ja laadimme kumppanuussopimukset. Data-asiantuntijapalvelu tarjoaa yleistajuisen katsauksen datan vaatimuksiin ja mahdollistaa datanäkökulmien huomioimisen jo suunnitteluvaiheessa. Data-asiantuntijapalvelumme auttaa kumppaneita mm. hahmottamaan datan lähteitä, saatavuutta, tietolupaprosesseja, datan hallintaa ja nykyistä sääntely-ympäristöä sekä tukee suostumuksen hallinnan kysymyksissä. Järjestämme kumppaneillemme koulutuksia osaamisen kehittämiseksi ja työpajoja dataratkaisujen yhteiskehittämiseksi. Asiantuntijapalvelut tarjoavat tukea myös pilvipalveluidemme käyttöön ja palveluiden kehitykseen on mahdollista saada moniammatillista terveydenhuollon asiantuntija-arviointia. Tuotamme lisäksi monipuolisia sisältöjä sisällöntuotantoverkostoomme.

Silmälasipäinen mies tietokoneella

Simuloitu data

Tarjoamme mahdollisuuden tuottaa terveyden ja hyvinvoinnin simuloitua dataa tuotteiden ja palveluiden kehitykseen

Oulun ammattikorkeakoulussa tuotetaan terveyden- ja hyvinvointialan simuloitua dataa simuloiduissa tilanteissa opetuksen yhteydessä. Osaamisalueemme liittyvät terveyden- ja sairaanhoitoon, kätilötyöhön, ensihoitoon, sosiaalialaan, bioanalytiikkaan, fysioterapiaan ja toimintaterapiaan, optometriaan, radiografiaan ja sädehoitoon sekä suunterveydenhoitoon. Simuloitua dataa tuotetaan laadittavan sopimuksen mukaisesti datayhteistyökumppanille. Toimeksiantotehdään DataLabin yhteistyöehdotuksella tai vaihtoehtoisesti OuluHealth Labs – yhteydenottolomakkeella.

Ihmisen DNA nauha

Jätä yhteistyöehdotus

Yrityksen, tutkimusorganisaatiot ja terveyspalvelujen tuottajat
pääsevät mukaan Oulu DataLabin toimintaan tekemällä
yhteistyöehdotuksen.

Hymyilevä nainen tietokoneella

Voit jättää Datayhteistyöehdotuksen DataLabiin lomakkeella nettisivullamme. Lomakkeessa pyydämme täyttämään perustiedot organisaatiostanne (mm. nimi, y- tunnus, yhteyshenkilö), yhteistyön tavoitteista (avoin) sekä tavoiteltavasta roolista (datan tarjoaja, datan hyödyntäjä tai dataratkaisun tuottaja).

Otamme asiantuntijapalveluissa yhteistyöehdotukset vastaan ja käsittelemme ne 1-2 päivän kuluessa sekä sovimme yhteisen neuvontatapaamisen. Kun neuvontatapaaminen johtaa kumppanuussopimukseen, pääset hyödyntämään kehitysympäristöä, tuottamaan simuloitua dataa sekä asiantuntijapalvelua sopimuksen
mukaisesti.

Ennen yhteistyöehdotuksen tekemistä potentiaaliselle kumppanille, suositellaan kevyen itsearvioinnin tekemistä nettisivuilla